Pelhřimovsko

BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Komplexní řešení, jak řídit bezpečnost při práci, eliminovat rizika a dodržovat předepsané termíny.

Přehledné zpracování

S námi si vystačíte pouze s jedním šanonem, který bude obsahovat veškeré povinné dokumenty BOZP. A navíc budete moct veškerou dokumentaci spravovat online.

Pravidelné kontroly

Vaše dokumentace a pracoviště budou vždy vyhovovat aktuální legislativě. Vše za vás totiž zkontrolujeme a aktualizujeme.

Poradenství

Rádi vám poradíme v oblasti BOZP a PO podle aktuálně vzniklých situací ve vašem provozu a podle platnosti nových předpisů.

Čím se zabýváme?

Bezpečnost práce (BOZP) symbolizuje souhrn opatření, která jsou stanovena platnou legislativou a zaměstnavatelem a která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a zároveň chránit firemní majetek. Povinnost dodržovat BOZP mají ze zákona všechny společnosti.

My se přitom zaměřujeme na ochranu zájmů zaměstnavatele jak v oblasti BOZP, tak i požární ochrany.

Zajistíme kompletní služby v oblasti BOZP a PO. Zároveň pro vás uspořádáme školení BOZP a PO a plníme veškeré úkoly vyplývající z činnosti koordinátora BOZP staveb. V neposlední řadě se na nás můžete obrátit v oblasti poradenství.

Zpracujeme dokumentaci BOZP

 • Identifikujeme a vyhodnotíme rizika BOZP včetně následných opatření.
 • Zpracujeme dokumentaci ke kategorizaci prací.
 • Zpracujeme směrnice pro poskytování OOPP, čisticích a dezinfekčních prostředků.
 • Poskytneme součinnost při řešení a evidenci pracovních úrazů a dodáme knihu úrazů.
 • Zpracujeme traumatologický plán ​včetně plánu první pomoci.

Zpracujeme dokumentaci PO

 • Začleníme činnosti do kategorie podle požárního nebezpečí.
 • Zpracujeme organizační směrnice požární ochrany.
 • Zpracujeme požární knihu.
 • Zpracujeme evakuační plán (grafickou i textovou podobu).
 • Zpracujeme další dokumentace PO podle typu organizace.

Máte na nás otázku?

Zavolejte nám a zeptejte se na vše, co vás zajímá. Rádi se s vámi pobavíme o aplikaci našeho BOZP systému do vaší organizace. 

Marie Hubková

Martin Vodák

Rekvalifikace, školení, kurzy a semináře

Potřebujete rychle a plně v souladu s aktuální legislativou proškolit vaše zaměstnance? Postaráme se o kvalitní školení v oblasti BOZP a PO.

Jako jediní na trhu přitom nabízíme možnost objednání kurzu dle pracovního zaměření daného zaměstnance.

Navíc si můžete ke kurzu vybrat takové profesní doplňky, které jsou pro vaše zaměstnance nejvhodnější.

 • Školení BOZP a PO zaměstnanců (1× ročně nebo 1× za 2 roky)
 • Školení BOZP a PO nově přijatých zaměstnanců
 • Školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců (1× za 3 roky​)
 • Odborná příprava členů preventivní požární hlídky, preventista PO (1× za rok)
 • Osnovy k jednotlivým školením a doklady o přezkoušení znalostí z jednotlivých školení

Jak to funguje?

V rámci našeho komplexního školícího systému BOZP-SYSTEM zajistíme jak povinná školení vašich zaměstnanců, tak i seznámení s firemní dokumentací BOZP. Jedná se o praktický e-learningový nástroj pro efektivní správu agendy BOZP a PO.

Pohlídáme termíny školení, prověrek i lékařských prohlídek.

Rozdělíme vaše zaměstnance podle provozoven.

Kurzy, dokumentace a specifika aktualizujeme podle aktuální legislativy.

Máme všechny potřebné certifikáty

Díky získaným osvědčením a certifikátům jsme schopni zajistit pro vás profesionální služby v oblasti BOZP a požární ochrany. Prohlédněte si je. 

Certifikace a osvědčení - Marie Hubková

Certifikace a osvědčení - Martin Vodák

Marie Hubková

IČ: 706 57 068

Martin Vodák

IČ: 735 59 962

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2024 Všechna práva vyhrazena - Bozpo-pe | Pelhřimov